חברת גומאויר כפר סבא רואה חשיבות רבה במעורבות חברתית ועזרה לזולת , כיוצא מתפיסה זו חלק מההכנסות מועבר לתעסוקת אוכלוסיות מיוחדות , בקניית מוצר זה הנכם עוזרים לאוכלוסיות אלו.

תעודות ההוקרה